Izjava o varstvu osebnih podatkov

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV : Izjava upravljavca posamezniku o obdelavi osebnih podatkov

Datum posodobitve: 24. 5. 2018

V Urologija d.o.o. ( v nadaljevanju trgovec) se zavedamo vrednosti vaših osebnih podatkov, zato se vsak dan trudimo, da bi lahko zagotovili ustrezno obdelavo vaših osebnih podatkov. Izjava upravljavca posamezniku o obdelavi osebnih podatkov vas obvešča o vseh novostih in pomembnostih na področju varstva vaših osebnih podatkov.

Prosimo vas, da pred podajo privolitve v obdelavo osebnih podatkov, ki je na strani registracije vašega računa, naslednjo izjavo skrbno preberete. Zagotavljamo vam, da bodo vaši osebni podatki obdelovani v skladu z najnovejšimi standardi in zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov.

Kaj so osebni podatki

Osebni podatki so katerikoli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke na podlagi katerih vas je mogoče identificirati.

Primer osebnih podatkov so: ime n priimek, rojstni podatki, stalno bivališče, EMŠO, davčna številka, telefonska številka, spletni poštni naslov, številka osebnega transakcijskega računa…

Posebne vrste osebnih podatkov so podatki o posamezniku, ki razkrivajo njegovo rasno ali etnično poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovo spolno usmerjenostjo, spolnim življenjem, podatki o obsodbah…

Upravljavec osebnih podatkov je Urologija d.o.o.

Odgovorna osebe: Vida Lovšin (Urologija d.o.o. – prokurist)

Kako ter za koliko časa bomo vaše osebne podatke hranili?

Osebnih podatkov, ki jih bomo zbrali na podlagi vašega izrecnega soglasja bodo shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov.

Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov do preklica vašega soglasja v obdelavo osebnih podatkov ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se vaši osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.

Vse zbirke osebnih podatkov bomo skrbno varovali z najnovejšimi tehničnimi varnostnimi sredstvi.

Katere vrste osebnih podatkov obdelujemo

Na Urologiji d.o.o. lahko zbiramo naslednje vrste osebnih podatkov:

e-naslov
ime in priimek
poštni naslov
telefonska številka
rojstni podatki, EMŠO
rezidentstvo, državljanstvo
bančni podatki
davčna številka

Zgoraj navedni podatki se zbirajo bodisi na podlagi privolitve ali skladno s posamezno zakonsko podlago.

Obdelava in uporaba vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke v skladu z Uredbo lahko trgovec upravlja, zbira in obdeluje le:

na podlagi vašega izrecnega pisnega ali elektronskega soglasja
če je zbiranje vaših osebnih podatkov potrebno zato, da lahko z vami sklenemo pogodbo
če zbiranje osebnih podatkov zahteva veljavna zakonodaja (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu).

Nameni obdelovanja osebnih podatkov

Vaše osebne podatke, za katere je potrebno vaše soglasje, Urologija d.o.o. upravlja, zbira in obdeluje zgolj za naslednje namene:

za namene pošiljanja elektronskih novic in obvestil upravljalca zbira podatke o elektronskem naslovu;
za namene pošiljanja obvestil s področja kolektivnega upravljanja ali varstva pravic intelektualne lastnine zbira podatke o elektronskem naslovu in naslovu
za namene učinkovitega kolektivnega upravljanja pravic
za namene zagotavljanja poslovne komunikacije

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega izrecnega pisnega soglasja, ter jih ne bomo obdelovali na noben drug način, ki ni združljiv s temi nameni.

Varstvo osebnih podatkov – preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Pravico imate, da kadarkoli prekličete dano soglasje v obdelavo osebnih podatkov za enega ali vse namene obdelave osebnih podatkov, s katerimi ste soglašali.
Pravico imate preklicati dano soglasje na podlagi izjave za preklic soglasja za obdelovanje osebnih podatkov, ki se nahaja na koncu teh informacij.
Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljete na naslov: Urologija d.o.o., Ažbetova 4, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info@urologija.si.

V primeru vašega preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bo trgovec vse zbrane osebne podatke izbrisal ter jih takoj prenehal obdelovati. Preklic se nanaša na uporabo podatkov od dneva preklica naprej. Retrogradni izbris objavljenih fotografij ali posnetkov ni možen.

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

Nova uredba vam prinaša številne pravice na področju varstva osebnih podatkov, ki so:

Pravica do izbrisa/pozabe in popravka netočnih osebnih podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.
Od upravljavca imate pravico zahtevati takojšen izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami.
Upravljavec vas mora v primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da vam posreduje osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.
Od upravljavca imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami, na vašo zahtevo posreduje drugemu upravljavcu.

Varstvo osebnih podatkov – pravica do ugovora

Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene trženja, bo upravljavec vaše osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal obdelovati.

Vse pravice glede varstva osebnih podatkov lahko zahtevate s pisno zahtevo oziroma upravljavcu. Zahtevo pošljete po pošti na naslov URO d.o.o. – UROtrade, Ažbetova 4, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info@urologija.si.

Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami

Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

Varstvo osebnih podatkov – kršitve

V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka kršitev varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72. urah po seznanitvi s kršitvijo varstva vaših osebnih podatkov, o njej obvestili pristojni organ.

Pravica do pritožbe

V primeru da je Varstvo osebnih podatkov kršeno imate pravico, da zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

V primeru vseh vprašanj, nejasnosti, uveljavljanja vaših pravic iz področja, ki ga določa Varstvo osebnih podatkov se obrnite na kontaktno osebo upravljavca na naslov:

Podatki:

Naziv: Urologija d.o.o. Naslov: Ažbetova 4 Pošta: 1000 Ljubljana Tel: +386 (0)41 97 60 00 E-naslov: info@urologija.si Spletna stran: www.urologija.si

Zahtevajte izbris svojih podatkovPreklic registracije

V kolikor želite, da iz naše spletne baze odstranimo vaše osebno podatke, lahko to storite tako, da podate zahtevo za izbris podatkov preko obrazca.

Registrirani potrošnik lahko v vsakem trenutku prekliče svojo registracijo iz baze spletne strani Urologije d.o.o.. To stori tako, da pošlje zahtevo na elektronski naslov info@urologija.si . Po preklicu bomo iz vseh seznamov brisali vse osebne podatke uporabnika (ime, priimek, naslov, poštna številka, kraj, telefonske številke, mobilni telefon, naslov elektronske pošte).